[WEBINAR] PHIÊN TẬP HUẤN HẢI QUAN 2 | CUSTOMS TRAINING SESSION 2 (2021)_THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU | IMPORT AND EXPORT TAX

Date:
Wednesday, 22 December 2021
Time:
9:00am
Venue: 
Zoom Webinar
Fee: 
EuroCham members: VND 500,000 I Non-members: VND 700,000

Leveraging the entry into force of the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) since 1 August 2020 and implementing the plan of the continued close partnership with the Customs authorities; on 4 June 2021, EuroCham co-organises online training session with the Department of  Customs of Ho Chi Minh City focusing on equipping the business community with updated regulations about Import and Export Tax and other updates.

The customs training session 2 also includes a Q&A session to address issues raised by the businesses community related to Harmonized System (HS Codes), Import and Export Regulations.

We encourage EuroCham's members and businesses to also send in advance issues/ recommendations and questions to EuroCham Secretariat (Ms. Hong Anh: eventsupport@eurochamvn.org). These inquiries will be addressed at the online training by representatives from the HCMC customs authority, followed by written answers sent to the participants afterwards.

Language: Vietnamese only

 

Tiếp nối thành công trong việc hợp tác với các cơ quan Hải quan từ những năm trước cùng bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, EuroCham tiếp tục phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức phiên tập huấn trực tuyến thứ hai trong năm 2021 với mục tiêu cập nhật đến cộng đồng doanh nghiệp những quy định Hải quan mới nhất về thuế xuất nhập khẩu.

Phiên tập huấn này cũng bao gồm phần Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến Hệ thống hài hòa (HS Codes), Các quy định về thuế xuất nhập khẩu.

Các thành viên EuroCham và doanh nghiệp vui lòng gửi các câu hỏi và vấn đề quan tâm đến Ban Thư ký của EuroCham (Ms. Hồng Anh: eventsupport@eurochamvn.org). Các câu hỏi và vấn đề sẽ được giải đáp tại phiên tập huấn trực tuyến bởi đại diện từ Cục Hải quan TP. HCM, và văn bản trả lời sau đó.

Ngôn ngữ tập huấn: Tiếng Việt

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners